mgr inż. Adam Świętochowski

Pulikacje Recenzowane

1.   Grzybek A., Świętochowski A.: Badania zużycia paliwa w uprawach roślin zbożowych. Bioagrotechnical systems  engineering, Warsaw University of Technology ISB 2009 vol 4(20) str. 51-58

2. Grzybek A., Świętochowski A.: Wpływ nawożenia na plon roślin zbożowych. Bioagrotechnical Systems  Engineering, Warsaw University of Technology, ISB 2009 vol 5(20) str. 27-34

3. Lisowski A., Sypuła M., Buliński J., Gach S., Świętochowski A., Sergiel L., Mieszkowski Ł. Wpływ działania dodatkowych elementów wspomagających rozdrabnianie w toporowym zespole tnącym na długość sieczki. Zeszyty Probl. Postępów Nauk Roln., 2009, 543: 337-345.

4.  Świętochowski A., Grzybek A., Gutry P.: Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości energetyczne słomy, Problemy Inżynierii Rolniczej 1(71), 2011, str. 41-47

5.   Lisowski A, Świętochowski A, Chińska E.: Compaction of milled biomass, Mechanizace zemedelstvi (11) 2011 str. 16-27.

6.     Lisowski A.,  Świętochowski A., Szulc K., Lenart A.: Density and porosity of  the cut and ground material of energy plants, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Warsaw 2011 str. 21-28

7. Lisowski A., Świętochowski A. Gęstość i porowatość pociętego i zmielonego materiału z roślin energetycznych. Polska Energetyka Słoneczna, 2-4, 2011: 43-47, ISSN 1730-2420.

8. Lisowski A., Świętochowski A. Mechanical durability of pellets and briquettes made from a miscanthus mixture without and with the separation of long particles. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Bioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems.

 

Publikacje popularnonaukowe

1. Świętochowski A,: Produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej w przykładowym gospodarstwie rolnym. Aeroenergetyka 2009, http://www.agroenergetyka.pl/?a=article&idd=3